Örnmatning

Jag har under mer än tre decennier sysslat med utfodring av örnar vintertid.  När vi startade 1976 var havsörnen  hotad till sin existens men tack vare vår och andras insatser har den kunnat avföras från listan över akut hotade arter och f.n. sprider den sig över Sverige.

Nu ser det dock ut som om vår verksamhet närmar sig slutet och mycket troligt blir vintern 2009-10 den sista säsongen. Dels har vi uppnått vårt mål med att rädda havsörnen och dels så planeras en vindkraftspark i nära anslutning till vår utfodringsplats. Förnyelsebar energi, t.ex. i form av vindkraft, är en viktig och nödvändig del av vår framtida energiförsörjning. Tyvärr går den inte  speciellt bra ihop med att mata örnar. Det är väl känt att många rovfåglar dödas av vindkraftsverken.

På senare år har jag fotograferat en hel del och kommer så att göra detta sista år men matningen av örnarna är och förblir huvudsaken .

På senare år har vi också haft en policy på vår utfodringsplats att ta emot intresserade som får sitta i vårt gömsle. Vi vill gärna dela med oss av den glädje vi själva känt under alla år.

Verksamheten  drivs genom en förening ÖRN-72 där jag själv är sekreterare. Besök gärna vår hemsida -  ÖRN-72